H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

Actueel

aangepast: 24-nov-2020

•  NIEUWS »


Rabobank clubactie

Hartelijk dank voor jullie bijdrage

 ... meer info

LUCHTHAVEN»


meetnet Gilze-Rijen

nieuwsflits/update meetnet Gilze-Rijen

... meer info

•  N282»


Nieuwsbrief N282 herinrichting Rijen-Hulten feb 2020

- start werkzaamheden

- onderzoek explosieven

- groencompensatie

- das

- stikstofmaatregelen

- raakvlak andere projecten

... meer info

•  iDOP»


Verslag iDOP vergadering april 2019

- laadplaal Eikenveld

- woondialoog

- Wijkevoort

- voortgang N282

- voortgang havenbesluit

... meer info


Heeft u ook iets bijzonders of leuks te melden? Laat het ons dan weten.     info@belangenvereniginghulten.nl

Agenda

Alle activiteiten die dit jaar worden georganiseerd en de verslagen van de gehouden jaarvergaderingen.

lopende zaken

Laatste stand van zaken m.b.t. luchthavenbesluit, provinciale weg N282, woningbouw,  iDOP (Intergraal dorpsontwikkelings-plan voor de kern Hulten)

Nieuws

Extra info over Hulten en haar inwoners.

Bijzondere activiteiten georganiseerd door gemeente etc.

Knipselkrant

Verzameling van krantenartikel uit de regionale dag-bladen.         Laatste up-date:  21-sep-2020

Foto’s

Van diverse activiteiten zijn foto’s gemaakt.  Hier kunt u nog even nagenieten.

Geschiedenis

- Doel van Belangenvereniging Hulten.

- Korte geschiedenis van het dorp Hulten

- 100 jaar parochie Hulten  2013