H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

Actueel

aangepast: 22 mei 2017

• iDOP »

 

Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten ligt met ingang van 16 mei 2017 voor 6 weken ter inzage, tot en met 26 juni 2017.

• Trug naar Hulte »

 

nog even nagenieten van het zaterdagavondfeest?

• news »

 

'Gele Voetjes Aktie' in Hulten

noteer 19 juni 2017 in je agenda

Nieuwsbrief 2 Gilze-Rijen

Trillingsonderzoek treinverkeer

• Verbreding & herinrichting N282»

 

- Hultenaren houden van zelfbouw

- uitvoeringsovereenkomst uitbreiding N282

- provincie investeert €22 miljoen

... meer info

 

• wonen»

 

Heerlijk groen, landelijk en charmant wonen?

Te koop 12 kavels 'ruimte voor ruimte'

www.ruimtevoorruimte.com/hulten

 

Agenda

Alle activiteiten die dit jaar worden georganiseerd en de verslagen van de gehouden jaarvergaderingen.

N282/wonen/iDOP

Laatste stand van zaken m.b.t. provinciale weg N282, woningbouw, iDOP (Intergraal dorpsontwikkelings-plan voor de kern Hulten)

Foto’s

Van diverse activiteiten zijn foto’s gemaakt.  Hier kunt u nog even nagenieten.

Geschiedenis

- Doel van Belangenvereniging Hulten.

- Korte geschiedenis van het dorp Hulten

- boekje 75 jaar Belangenvereniging Hulten

- 100 jaar Hulten

Knipselkrant

Verzameling van krantenartikel uit de regionale dag-bladen.

laatste update:  26 jan. 2017

News

Extra info over Hulten en haar inwoners.

Bijzondere activiteiten georganiseerd door gemeente etc.

Heeft u ook iets bijzonders of leuks te melden? Laat het ons dan weten en stuur een berichtje aan

 

info@belangenvereniginghulten.nl