H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  


ARCHIEF      Nieuws

------------------------------------------------------------------------

nov 2019 nieuw straatnaam

Wisten jullie dat:


We een nieuw straatnaambord hebben gekregen in ons voormalig Hulten.

Het is geplaatst aan het einde van de Bleukweg in Tilburg.


-------------------------------------------------------------------------

sep 2019 Rabo club support

-------------------------------------------------------------------------

jun 2019 Adviesraad Sociaal Domein

-------------------------------------------------------------------------

mrt 2019 LOGO Belangenvereniging Hulten

Namens het bestuur hartelijk dank voor het inzenden van de logo's.


Tijdens de jaarvergadering jl kwam het logo van Marijn Laming als winnaar uit de bus.

-------------------------------------------------------------------------

mrt 2019 Hamato 'Voor niets gaat de zon op'

Er wordt hard gewerkt aan een vrolijk blijspel. En vrolijk is het!

5 dames en 4 heren doen hun uiterste best tijdens de repetitie

om in de huis te kruipen van Klaas, Annie, Francien, Gerda,

Marco, Annelies en Rita. Hilarische taferelen, spraakverwarringen

en ontzettend veel plezier tijdens de repetities op dinsdagavond

in the Chump te Hulten


Heeft u ook zo'n zin om te geniten van dit vrolijk blijspel?


VOOR NIETS GAAT DE ZON OP


te zien in the Chump te Hulten op


zaterdag 6 april 2019 om 20:00 uur en

zondag 7 april 2019 om 14:00 uur


de toegang bedraagt €8,00


kaarten kunt u reserveren bij Pierre Schellekens via

Email: pierreschellekens@kpnmail.nl of telefonisch 0161-223438


-------------------------------------------------------------------------

dec 2018 LOGO Belangenvereniging Hulten

Wij hadden bedacht om een logo voor onze vereniging te maken omdat deze er nog niet is.

Nu willen we hiervoor graag jullie medewerking vragen.

Dus lijkt het je leuk hieraan mee te werken dan kun je je ontwerp voor 1 februari mailen naar info@belangenvereniginghulten.nl

 


Laat je creativiteit de vrije loop!


Enige voorwaarde is wel dat de Hultense kleuren  Oranje en Blauw in het logo verwerkt zijn.


 

Op  de jaarvegadering (26-mrt-2019) worden allen logo gepresenteerd en op die avond mogen de leden kiezen welk logo de winnaar is. 


 

We zien jullie creaties graag tegemoet.-------------------------------------------------------------------------

mei 2018 Minibieb in Hulten


Vanaf begin mei is er weer een  bibliotheek in ons dorp. 


Aan de gevel van  Oude Baan 28 hangt sinds kort een kastje met boeken: Little free library


Het leek mij een leuk idee om boeken uit onze boekenkast  met  buurtbewoners te delen.


Het is een ieder vrij om uit dit kastje gratis  een boek te lenen of om te ruilen tegen een ander boek.


Deze minibieb is er voor iedereen in onze buurt.

Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg een paar boeken uit jouw boekenkast toe.


Zo kan een ieder van elkaars boeken genieten.


Veel leesplezier


Henrita


-------------------------------------------------------------------------

okt. 2017 infoavond glasvezel

-------------------------------------------------------------------------

okt. 2017 WhatsApp buurtpreventie

-------------------------------------------------------------------------

juli 2017 Gils Kwist


GILZE - Over een paar weken kan echt niemand in

Gilze er meer omheen dat hier de grootste dorpsquiz

aller tijden wordt gehouden. Onder de welkomstborden

bij de invalswegen komen dan bordjes te hangen die

verwijzen en oproepen om deel te nemen. Een

veertigtal teams heeft zich al opgegeven, van minimaal

tien deelnemers.


Roel Akkermans is de initiatiefnemer van deze mega-

klus. Eind vorig jaar kreeg hij het idee om ook voor

Gilze een eigen quiz op te zetten. De Gilzenaar zocht

medestanders, waardoor het kernteam van vier mensen ontstond. ,,Om ideeën op te doen zijn we onder meer in Heeswijk-Dinther en Diessen gaan kijken. Daar werden we nog enthousiaster. En zagen we dat we meer mensen nodig hadden.''

In Heeswijk-Dinther hebben ze meegespeeld. ,,Je hebt echt teams nodig van minstens tien personen en van alle leeftijden. De honderd vragen en opdrachten kun je anders nooit de baas, want het gaat alle kanten op'', zegt Akkermans. Zo was er een afbeelding van bladmuziek en de vraag welk nummer het was. Ze vonden iemand die het nummer op blokfluit speelde, waarna het snel duidelijk werd.   


De organisatie zocht nog een zestal vrijwilligers die helpen vragen te maken en te testen. De vraag is ook of je het antwoord op internet moet kunnen vinden of juist niet. ,,We zoeken een mix. Maar er zijn ook opdrachten op plaatsen in Gilze waar je normaal niet komt. Bij een bedrijf bijvoorbeeld of in de kerk, zoals ze in Heeswijk-Dinther deden.'' Bij de gemeente Gilze en Rijen is enthousiast gereageerd. 


Ieder team heeft een verzamelpunt, waar ze op 23 september tussen 19.00 en 23.00 uur vragen en opdrachten uit het quizboek te lijf gaan. ,,De ervaring is dat het feestje en napraten pas na de quiz begint. Eerder hebben ze daar geen tijd voor.''  Veertien dagen later is de prijsuitreiking en een groot slotfeest achter The Banner.   -------------------------------------------------------------------------

mrt 2017 'De Gele Voetjes Aktie'

Heeft u ook iets bijzonders of leuks te melden?

Laat het ons dan weten:

Index

2019

nieuwe straatnaam

Rabo club support

adviesraad sociaal domein

nieuwsbrief klankgroep mei 2019

logo belangenvereniging Hulten

Hamato 'voor niets gaat de zon op'

2018

logo BVH Hulten

minibieb in Hulten

2017

glasvezel

WhatsApp buurtpreventie

Gils Kwist

'de gele voetjes aktie'

Nieuwsbrief Gilze-Rijen 31/3/2016

Buurtpreventieborden

2016

informatieavond vliegbasis Gilze-Rijen 31mei

uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

2015

Brabander van het jaar

Stadsbos013 - Nieuwsbrief

Stadsbos013 - overzicht initiatieven

Stadsbos013 - programma prijsuitreiking Leisure

Hamato

Hengstenbal

Onthulling kunstwerk Hulten

Uitnodiging Defensie kapwerkzaamheden 't Blok

Rondje groen Landgoed de Groene Kamer

Filmkaarten Alzheimerdag

Kunstwerk van en voor Hulten

Project Stadsbos013

Kunstzuil 100 jaar Hulten

rommelmarkt

ontheffing Wierkstraat

startconferentie dementie Gilze-Rijen

oranjelintje

geluidsmaatregelen Swung

tuinplantenruilbeurs

EHBO cursus

2014

miljoenenjacht

hengstenbal

cougar oefeningen

kunst 100 jaar Hulten

overlast / vernielingen

rommelmarkt

open tuindagen

week van Amateurkunst

garagesale Najjar Rijen

2012

super talent


Op 19 juni 2017 staat “de Gele Voetjes Actie” voor dit jaar gepland.

Ook dit jaar gaan we samen met jullie de woningen in jullie gebied controleren op inbraak gevoeligheid.

Deze mail is dan ook een uitnodiging om met jullie Buurtpreventie of WhatsApp groep deel te nemen aan deze actie. De tijd zal liggen tussen 18:30 en 22:00 uur.


Het doel van de actie is om buurtbewoners aan te spreken in je eigen wijk en deze bewust te maken van de kans op een inbraak of insluiping. Juist tijdens warme periodes worden door bewoners openstaande ramen en deuren niet of nauwelijks in de gaten gehouden. Op deze adressen laten we onze voetjes achter en gaan we in gesprek met de bewoner. Onze Gele Voetjes staan symbool voor de voetafdruk van een inbreker. “duidelijker kan je niet geattendeerd worden”.

Deze actie is jaarlijks terugkerend en de deelnemers en buurtbewoners reageren steeds weer positief.


Afhankelijk van het aantal deelnemers en de gebieden waar men actief is bestaat de mogelijkheid dat Buurtpreventie teams en WhatsApp groepen en / of wijkraden samen kunnen optrekken in een specifiek deel van de wijk.

De groepen kunnen worden aangevuld met collega’s van de Politie, Boa’s, ContourdeTwern, woningbouw corporaties, en gemeente. Om voldoende extern personeel te kunnen waarborgen moeten we tijdig een juiste inzet bepalen. Zorg er dan ook voor dat je tijdig bent aangemeld.


Over de exacte invulling van de actie worden jullie in een later stadium op de hoogte gebracht.

De invulling hiervan is mede afhankelijk van de opkomst van het aantal teams.


Om deze actie succesvol te laten verlopen rekenen we natuurlijk dit jaar ook op jullie en vooral jullie achterban. Noteer dan ook de datum in jullie agenda en breng alle deelnemers van je groep nu alvast op de hoogte van de actie.


Vriendelijk verzoek ik jullie om jezelf aan te melden met het aanmeldformulier. Graag ontvang ik deze voor 1 maart 2017. Het aanmeldformulier verstuur je naar werner.zopfi@politie.nl

De deelnemende gemeentes zijn Loon – op Zand, Dongen, Gilze en Rijen en Waalwijk.

De Gele Voetjes Actie in deze vorm is uniek. Wij hopen dan ook dat je jezelf wil inspannen om in de aanloop naar de actie zoveel mogelijk mensen op de been te brengen. Samen kunnen we dan de actie dit jaar tot een ongeëvenaard succes laten stijgen.


Met vriendelijke groet,


Werner Zopfi

Politie team Langstraat


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

mrt 2017 nieuwsbrief Gilze-Rijen

-------------------------------------------------------------------------

jan 2017 plaatsen van buurtpreventie borden


Namens ROG buurtpreventie app beheerder


'Misschien heb je het nog niet gezien, maar ze hangen er toch echt: de gemeente heeft op verzoek van ROG buurtpreventieapp borden geplaatst bij de toegang-/uitvalswegen van Hulten zoals aangeven op onderstaand platte-grond.


Het leek mij het meest doeltreffend als bij iedere toegang/uitvalsweg van Hulten een bord geplaatst werd.

Op deze manier wordt naast buurtschap 'ROG' ook de buurtschappen 'Broekdijk' en 'Hulten-eindsestraat' betrokken.


En nu maar hopen dat de dievengilde onze deur voorbij gaan!'


Op de punten aangemerkt met een rood kruis, heeft de gemeente de borden geplaatst.


-------------------------------------------------------------------------

mei 2016 Informatieavond vliegbasis Gilze-Rijen

Uitnodiging van vliegbasis Gilze-Rijen


'Geachte omwonende van vliegbasis Gilze-Rijen,

 


Graag wil ik u uitnodigen voor een informatieavond op dinsdag 31 mei op de vliegbasis Gilze-Rijen.


U bent als direct omwonende van een vliegbasis met een druk oefen- en vliegschema voor mij een belangrijke gesprekspartner. Deze informatieavond biedt naast informatie ook de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Een van de onderwerpen die de vliegbasis Gilze-Rijen aangaan en die voor u als omwonende merkbaar is, is bijvoorbeeld het dagelijkse werk dat de mensen op deze vliegbasis bezighoudt: waar wordt ervoor getraind en gevlogen? Wat doen onze helikopters nu precies, en vooral, waarom?


Ook het nachtvliegen in de zomerperiode komt aan bod. Wat is het nut - en de noodzaak - van het vliegen bij duisternis? Dat lichten we graag toe.

Daarnaast staat de vliegbasis Gilze-Rijen ook een tijdelijke stationering van een vijftal vliegtuigen van de vliegbasis Eindhoven te wachten. Wat kunt u van de komst van deze vijf militaire transportvliegtuigen als omwonende verwachten? U ontvangt van ons hierover nog een aparte mailing, maar ook op deze avond gaan we u daar nader over informeren.

De informatieavond start om 19.00u en we ronden zo’n anderhalf uur later af, met een uitloop om samen verder van gedachten te wisselen.


Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond door deze e-mail te beantwoorden, per woonadres maximaal twee personen, o.v.v. uw achternaam, voorletters, geboorteplaats, geboortedatum en het woonadres. Aanmelden kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn, maar uiterlijk tot vrijdag 20 mei 2016.

DHC.SVC=mindef.nl@mail132.atl121.mcsv.net


Ik hoop u op 31 mei te kunnen begroeten.


Met vriendelijke groet,

Commandeur Gerhard Polet

Commandant Defensie Helikopter Commando'


-------------------------------------------------------------------------

jan. 2016 Nieuwjaarsreceptie

Jongens die 3-jarig meisje van verdrinkingsdood redden, zijn Brabanders van het Jaar


HEESWIJK-DINTHER - Danny Slegers, Luuk Verberne, Igor Smit, Kevin Ras en Ralph Maas zijn gekozen tot Brabander van het Jaar 2015. Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft dat bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk. De jongens redden een 3-jarig meisje uit het water in zwembad De Wedert in Valkenswaard.

-------------------------------------------------------------------------

dec. 2015 Brabander van het jaar 2015 

-------------------------------------------------------------------------

dec. 2015 Brabander van het jaar 2015 

Brabander van het jaar 2015 verkiezingen


Van 1 t/m 11 december kan je je stem uitbrengen voor Brabander van het jaar 2015. Een van de kandidaten is onze buurt bewoner Jan van Gestel.

Je kan stemmen door een mail met de naam van de kandidaat en een korte motivatie waarom jij op hem/haar stemt naar

 brabantvanhetjaar@omroepbrabant.nl.

  Zou het niet mooi zijn als een Hultenaar Brabander van het jaar 2015 wordt.

Stem dan op Jan van Gestel!


Voor meer info over alle kandidaten en wie Brabander van het jaar wordt zie ook 

website van Omroep Brabant:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/240284822/Wie+wordt+de+Brabander+van+het+Jaar+2015+Jij+mag+het+zeggen!+.aspx


-------------------------------------------------------------------------

nov. 2015 Overzicht initiatieven Stadsbos013-West

                  Prijsuitreiking Leisure

                  Nieuwsbrief   

-------------------------------------------------------------------------

nov. 2015  Hamato voorstelling

-------------------------------------------------------------------------

nov. 2015  Hengstenbal

-------------------------------------------------------------------------

nov. 2015  Onthulling Kunstwerk Hulten

-------------------------------------------------------------------------

okt. 2015  Wandeling bos 't Blok Defensie Gilze-Rijen

UITNODIGING


Als omwonende en direct belanghebbende willen wij u uitnodigen voor een wandeling ter plaatse om deze werkzaamheden nader toe te lichten.


Deze wandeling zal plaatsvinden op maandag 12 oktober as. om 16.00 uur.

Plaats van samenkomst: einde Hultenseweg te Hulten.


-------------------------------------------------------------------------

sept. 2015  Rondje groen Landgoed de Groene Kamer


Georganiseerd op initiatief van Landgoed de Groene Kamer i.s.m. ondernemers uit de buurt in het kader van Evenement Bredaseweg.


Een Gratis uitje voor de hele familie.

De groene route loopt langs bijzondere bedrijven in het Groene Kwadrant.

Ook is er Groene Markt op lokatie van Lifestyle Centre BM Body Moves waar alles draait om natuurbeleving!

Zie, proef, ruik, voel en hoor. Speel en leer. Scoor een goodiebag en maak kans op een gratis ballonvaart!

Voor alle leeftijden, met speciale kinderactiviteiten en een ontdekpad bomen/ planten en insecten in het Speelbosje i.s.m. het Natuurmuseum Brabant.


Wanneer: zondag 27 september

Tijd         : 11.00u tot 16.00u

Waar      : De fietsroute begint bij van de Staak Struisvogelfarm (Bleukweg 6,

                 5032 PN, Tilburg) en eindigt bij Lifestyle Centre BM Body Moves

                (Nieuwelijn 3, 5032 PB, Tilburg)


Deelnemers krijgen een stempelkaart. Afstempelen bij de bedrijven. Bij een volle stempelkaart maak je kans op een gratis ballonvaart voor 2 pers.!


De route (5,5 kilometer) is per fiets, te voet of per auto af te leggen.

Je kunt gratis een fiets of step lenen en ophalen bij Lifestyle Centre BM Body Moves (met dank aan Adams Fietsverhuur).

Graag even aanvragen via info@bmbodymoves.nl voor donderdag 24 september 17 uur.

Voor meer info: Marianne Bezems T. 06-28371006

-------------------------------------------------------------------------

sep 2015  Filmkaarten voor Still Alice wereld Alzheimerdag 


Gratis filmkaarten voor Still Alice vanwege Wereld Alzheimer Dag


Op maandag 21 september aanstaande is het Wereld Alzheimer Dag.


 

Graag nodigt de kerngroep Dementievriendelijke Gilze en Rijen  u daarom uit voor de film “Still Alice”. Een film die op een zeer indrukwekkende manier een beeld laat zien van het leven met dementie.


 

“Alice Howland (Moore) is een 50-jarige docent taalkunde aan de Harvard-universiteit. Ze heeft haar leven op een rijtje en niets lijkt haar geluk in de weg te staan. Op een dag begint ze woorden te vergeten. Ze wordt gediagnosticeerd met Alzheimer. In haar strijd tegen het geheugenverlies probeert ze verbonden te blijven met haar familie, terwijl haar herinneringen langzamerhand verdwijnen”.


Ontvangst is om 20:00 uur in Cultureel Centrum de Boodschap in Rijen door wethouder Ariane Zwarts. Na afloop van de film is er gelegenheid om samen na te praten.


U kunt vooraf of op de dag zelf gratis kaartjes halen bij De Boodschap en De Schakel in Gilze. Uiteraard is het ook mogelijk om kaartjes te reserveren bij de Boodschap.

 


Voor meer informatie kunt u  ook bellen of mailen naar Imke van der Schoot van de gemeente Gilze en Rijen (telefoonnummer 140161 of imke.van.der.schoot@gilzerijen.nl).


-------------------------------------------------------------------------

aug 2015  Kunstwerk van en voor Hulten


Komt u op 1 september naar dorpshuis The Chump in Hulten? Er wordt daar om 19.00 uur uitleg gegeven over de afwerking van het kunstwerk VOOR en DOOR Hulten.


Er zijn al mensen die zich aangemeld hebben, maar het is de bedoeling dat honderd tegels voor  het kunstwerk gemaakt worden. Dus Hultenaren en anderen die iets met Hulten hebben, zijn welkom om hun creatieve bijdrage te leveren.

De details leest u hier.


Deze maand is al een basis voor het kunstwerk gemetseld. In september wordt een bescheiden medewerking gevraagd van kinderen, jeugd en volwassenen, die iets met Hulten hebben.


Op 1 september om 19.00 uur wordt aan u uitgelegd en gedemonstreerd hoe plakken klei versierd, gedecoreerd of ingekerft kunnen worden. Er worden tips gegeven over de thema’s die verbeeld of geschreven kunnen worden in de kleitegels. U doet inspiratie op voor onderwerpen die verbeeld worden en samen een echt Hultens kunstwerk opleveren. Op een gemetselde zuil worden de gebakken en geglazuurde tegels gelijmd. In de zuil wordt tevens een watertappunt verwerkt.


U hoeft niet bang te zijn dat u het door u belangrijk gevonden thema niet kunt verwezelijken; onder deskundige leiding van kunstenares Ellen Brouwers en anderen wordt u begeleid tot het gewenste resultaat er is.


U gaat huiswaarts met een ontwerpblad (waarop een rechthoek in de vorm van de tegel). De week daarna, op 8 september, loopt u tussen 15.00 uur en 20.00 uur binnen om de tegel of tegels te decoreren.


Voor de organisatie is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Dat kan op tel. 0161-225671 (Ria van Broekhoven) of per mail: riavbroekhoven@hotmail.com


Veel succes gewenst met het bedenken van thema’s over de geschiedenis van Hulten, die u belangrijk vindt. Kijk voor inspiratie eens op de website van Belangenvereniging Hulten. Graag tot ziens op 1 en 8 september 2015 in The Chump, dagen waarop u zelf geschiedenis kunt schrijven!

U laat toch niet deze kans voorbij gaan om een deel van het Hultense kunstwerk te maken?


-------------------------------------------------------------------------

juli 2015  Project Stadsbos013


Wellicht heeft u al iets van het plan van de gemeente Tilburg vernomen, die alle parken, bossen en andere natuurgebieden in en om de stad met elkaar wil verbinden tot het Stadsbos013: alles bij elkaar groter dan het Amsterdamse Bos of het Bois de Boulogne in Parijs. De onderlinge verbinding komt tot stand door middel van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Zie ook www.stadsbos013.nl.


Manege Thielen, Golf Club Prise d’eau en Prise d’eau Golfbaan B.V. hebben het initiatief genomen om de krachten in het westelijk deel van Tilburg te bundelen en samen met de bewoners en ondernemers in het gebied een plan uit te werken dat aan de gemeente Tilburg voorgelegd zal worden: “Stadsbos013-West”.

verslag informatieavond juni 2015

presentielijst informatieavond  juni 2015

presentatie Stadsbos013    juni 2015

-------------------------------------------------------------------------

juli 2015  Kunstzuil 100 jaar Hulten


Het is alweer 2 jaar geleden dat we het eeuwfeest van onze parochie uitgebreid hebben gevierd. Een tastbare herinnering aan deze feestelijke gebeurtenis is de picknick tafel in het speelbos ‘de Kerkuil’  en een royale boombank op het kerkplein. Menig bewoner / voorbijganger hebben hier even gezeten om op adem te komen of zaten aan de tafel te genieten terwijl hun kinderen druk aan het ravotten/spelen waren.


 Voor het laatste project van het eeuwfeest vragen wij uw hulp!


Het plan is om voor en door Hultenaren een kunstzuil met 100 tegeltjes te maken. In deze kunstzuil komt een watertapkraan, waar je na een stevige  wandeling, lange of korte fietstocht, fanatiek sporten etc.  met heerlijk koel kraanwater je dorst kan lessen.


Op 1 september is er een informatieavond waar meer info gegeven wordt wat nu precies de bedoeling is.

Op 9 september kan je dan creatief aan de slag en een steentje bijdrage aan dit Hultens kunstwerk.


Een stukje grond is al plantvrij gemaakt, een stukje hek  verplaatst, de lavendels verplant. Binnenkort wordt de grond zo’n 20 cm uitgegraven en aangevuld met wit zand. Half augustus wordt een begin gemaakt met het bouwen van de zuil.

Maar dit is niet het enig dat nodig is voor het realiseren van dit unieke bouwwerk.

Voor het opbouwen van de zuil hebben we bakstenen nodig. Nu leek het ons een leuk idee om deze zuil op te trekken uit verschillende bakstenen van verschillende huizen. Heeft u nog enkele bakstenen (10-20 stuks) ergens in een verloren hoekje liggen en wilt u bijdragen aan een blijvende herinnering, geef deze bakstenen dan een nieuwe bestemming door ze af te geven vóór 15 augustus (achter The Chump op het plaatsje). 


Op deze manier komen verschillende stukjes Hulten samen in één mooi Hultens kunstwerk.

Gemaakt voor en door u.


Voor het bouwen van de zuil zijn een paar extra klushanden van harte welkom. Wil je een steentje bijdragen? Meld je dan aan bij Ria van Broekhoven.


Voor vragen en info kunt u terecht bij 0161-225671.

-------------------------------------------------------------------------

12 juli 2015  Rommelmarkt

11:00u-15:00u in the Chump (t.o. de kerk)

Zoals elk jaar is het weer rommelmarkt.

Er is een aardig sortiment meubels, serviesgoed, lampen, decoratie etc.


Dé kans om leuke spulletjes voor een gezellige prijs aan te schaffen.inlichtingen: 0161-224937 (na 6 uur) zaterdag 11 juli 224699.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

juni 2015   Ontheffing doorgang Wierkstraat voor landbouw-verkeer en vergunnninghouders

Toen medio 1999 de tunnel bij de Europalaan in Rijen werd aangelegd, moesten een aantal onbewaakte spoorwegovergangen worden ingeleverd.

In Hulten waren dat de overgangen bij de toenmalige vuilnisbelt aan de Vennenweg, de Broekdijk en de Hulteneindsestraat.


De spoorwegovergang aan de Venneweg is geheel verdwenen, de Broekdijk is alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers en de Hulteneindsestraat is, na fel protest van de Hultenaren, open gebleven.

De NS wilde dit in eerste instantie niet, maar ging uiteindelijk toch akkoord, mits er een knip met slagboom in de Wierkstraat werd aangelegd, die enkel toegankelijk was voor landbouwverkeer en vergunninghouders. Iedere Hultenaar en degene die economisch gebonden waren, kregen een ontheffing.


 

De slagboom werd herhaaldelijk vernield en is inmiddels verdwenen, maar de geslotenverklaring is nog steeds van kracht.

Dit wordt tot de dag van vandaag nog steeds gecontroleerd en beboet (€90,=).

Bij veel inwoners is dit niet (meer) bekend.  Wil men heden ten dagen gebruik maken van de knip in Wierkstraat, dan moet men in bezit zijn van een ontheffing.


De ontheffing heeft een geldig-heidsduur van 1 jaar en  is aan te vragen bij Gemeente Gilze-Rijen,

   Tel.  140161 of  info@gilzerijen.nl. (subject: ontheffing Wierkstraat)

-------------------------------------------------------------------------

mei 2015 startconferentie dementievriendelijk Gilze en Rijen

Graag nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst Dementievriendelijk Gilze en Rijen op 13 mei aanstaande in De Boodschap, Nassaulaan 62-64 in Rijen. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het officiële programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.


Een dementievriendelijke gemeenschap is een gemeenschap waarin mensen met dementie kunnen blijven meedoen en richt zich niet alleen op mantelzorgers en de gebruikelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Ook sportclubs, kunst en cultuur, scholen, ondernemers, bibliotheken en winkeliers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een dementievriendelijke gemeenschap. Meer dan 70% van de mensen met dementie woont immers gewoon thuis.


Vanaf 19.00 uur heet wethouder Ariane Zwarts u persoonlijk welkom. Oud-wethouder Lau Lavooij begeleidt de avond. Met interessante sprekers, presentaties, uitwisselen van informatie en ideeën, presenteren we u een inspirerende start om tot een dementievriendelijk Gilze en Rijen te komen.


Na de afsluiting ontvangt u een kleine attentie en is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.


Aanmelding graag vooraf via info@gilzerijen.nl (eventueel met vermelding van uw organisatie), maar is niet verplicht. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen naar Imke van der Schoot van de gemeente Gilze en Rijen (telefoonnummer 140161 of imke.van.der.schoot@gilzerijen.nl)..


-------------------------------------------------------------------------

april 2015 oranjelintje voor Jan van Gestel

Zes inwoners uit onze gemeente kregen vrijdag  24 april onverwacht bezoek van burgemeester Jan Boelhouwer. Ze waren blij verrast te horen dat de Koning hen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau had toegekend.


In Rijen ging het om mw. M.P.A. (Mia) Hesemans-Hens en de heren P.L.C.M. (Robert) van Baardwijk, J.J.M. (Joep) Wouters, P.J.F. (Peter) van der Kaa. In Molenschot kreeg de heer H.A.M. (Harry) Boemaars een lintje. En in Hulten de heer J.H. (Jan) van Gestel.


Jan van Gestel (*29 juli 1927)


Is een begrip in Hulten. Is met zijn 87 jaar nog steeds als vrijwilliger in de dorpskern in de weer. In zijn blauwe werkoverall, al 33 jaar. Hij zorgt er nog altijd voor dat kerkhof en dorpskern er netjes uitzien. Hij doet dat met onvermoeibare opgewektheid in ruil voor een gezellig praatje en nu en dan een kopje koffie. Intussen houdt hij toezicht op het centrum van Hulten. Spreekt mensen op zaken aan en geeft opmerkelijke zaken door. Er gaat een grote preventieve werking vanuit; er wordt weinig vernield.


1982-heden

beheerder kerkhof Hulten (snoeit, schoffelt, maakt winterklaar, heeft 20 jaar de graven gedolven,

onderhoudt contacten met grafdelver en steenhouwerij)


1999-heden

vrijwilliger Gerardus Majellakerk Hulten (hovenierswerkzaamheden rond de kerk en -tot voor

kort - voorbereidingen voor vieringen)


1999-heden

hovenier rond Dorpshuis The Chump in Hulten


1999-heden

hovenier Basisschool Gerardus Majella in Hulten


2011-heden

beheerder en mede-initiatiefnemer speelbos De Kerkuil in Hulten

Burgermeester Boelaars reikt lintje uit aan Jan van Gestel in dorpshuis the Chump

-------------------------------------------------------------------------

maart 2015

Hulten geluidsmaatregelen Swung


ProRail en de gemeente Gilze en Rijen zijn eind 2013 begonnen met de voorbereidingen om de geluidsoverlast van het spoor in Rijen te verminderen.

ProRail en gemeente hebben nu besloten om het pilotproject uit te breiden, zodat ook de woningen in de kern Hulten worden meegenomen.


apr 2015 Kennisgeving ‘Kern Hulten meenemen in pilotproject geluidsmaat-regelen Swung’

-------------------------------------------------------------------------

maart 2015  tuinplantenruilbeurs in Hulten


Op 28 maart organiseert buurtschap ROG een tuinplantenruilbeurs. Een mooie gelegenheid om zelf leuke nieuwe planten te krijgen en bovendien om anderen een plezier te doen met overtollige planten.

Bent u al in uw tuin aan het kijken wat te groot is geworden en nodig moet worden gescheurd, heeft u planten of zaailingen, gooi het niet weg maar breng het naar de plantenruilbeurs, u doet er een ander weer een groot plezier me en misschien vindt u wel dat plantje, waar u al zo lang naar op zoek was.


Breng uw planten, stekken, bollen en knollen op 28 maart naar Hulten. Iedere tuinliefhebber kan planten komen ruilen met anderen. Zaden en stekken van kamer- of groenteplanten, goed tuingereedschap zijn eveneens welkom.

Deelname is gratis. Ook als u niets te ruilen heeft, bent u van harte welkom.


Wilt u deelnemen? Stuur dan een mailtje naar roghulten@hotmail.com met vermelding van uw naam en adres. Wij zorgen dat er voldoende tafels / kramen staan om al uw spullen uit te stallen.-------------------------------------------------------------------------

jan 2015  Nieuwe EHBO cursus Hulten

Bij de EHBO-vereniging Hulten start maandag 5 jan 2015 de nieuwe cursus EHBO/AED en deze wordt na drie maanden afgesloten met een examen. De cursus bestaat uit 10 lessen van twee uur (20:00 tot 22:00 uur) en wordt gehouden in het dorpshuis the Chump, Gerardus Majellastraat 2 te Hulten.

Iedereen van vijftien jaar of ouder kan een cursus volgen die opleidt tot het eenheidsdiploma EHBO, een door de overheid erkend diploma. Het werken met een AFD zit geïntegreerd in de EHBO-cursus. Op veel openbare plaatsen in Nederland hangen inmiddels AED-apparaten (een automatische Externe Defibrillator is een onder-steunend apparaat bij het reanimeren). Toch fijn als je er mee weet  te werken in geval van nood!

De cursusdata zijn: 5, 19 en 26 jan, 2 en 23 feb, 2, 16, 23 en 30 mrt, 13 apr en 20 apr examen. Heb je interesse of wil je meer weten (de cursus kost €150,=) dan kun je je wenden tot Jacqueline van Bezouw of via m.bezouw@tnsrijen.nl of Marlies de Vette, tel 0161-220309.

-------------------------------------------------------------------------

okt 2014  Miljoenenjacht

Ruim een maand geleden viel een uitnodiging van de postcodeloterij op de deurmat van postcode 5125 voor het bijwonen van de opnames van Miljoenenjacht.  Een aantal Hultenaren wilde wel een gokje wagen en namen deze uitnodiging aan.

Donderdag 9 oktober was het zover. Na een heerlijk buffet, werden we per dorp naar binnen geroepen in de studio. Alle Hultenaren werden op  tribune 5 neergezet. De komende uren veel klappen en toch wel een beetje zenuwachtig op onze stoelen heen en weer schuiven: wie krijgt de kans om naast Linda te staan, koffertjes te openen en misschien wel met €5 miljoen naar huis te gaan?

Kijk zondag 19 oktober op RTL4

-------------------------------------------------------------------------

nov 2014  Hengstenbal

-------------------------------------------------------------------------

aug 2014  cougar oefeningen

-------------------------------------------------------------------------

juli 2014  samen kunst maken 100 jaar Hulten

In mei 2013 is groots het eeuwfeest van parochie Hulten gevierd. Dit was mogelijk dankzij veel sponsors, gullen Hultenaren en bezoekers. Van het positieve saldo is inmiddels een picknick tafel en een royale boombank geplaatst.

Voor het laatste project heeft commissie 100 jaar Hulten uw hulp nodig. Het idee is om een kunstwerk voor en door Hulten te maken. Er is met kunstenares Ellen Brouwers (Gilze) gebrainstormd hoe we dit kunnen realiseren en dit heeft geresulteerd in het idee om een zuil met 100 tegeltjes te maken: 100 tegels gedecoreerd door 100 Hultenaren of mensen die zich bij Hulten betrokken voelen.

Meer informatie volgt.

-------------------------------------------------------------------------

juli 2014  overlast/vernielingen

-------------------------------------------------------------------------

6 juli 2014  Rommelmarkt

11:00u-15:00u in the Chump (t.o. de kerk)

Ben ik wel slim bezig?

Hoe vaak stelt u zichzelf deze vraag als u zich weer eens door uw schuurtje of zolder heen graaft op zoek naar dat ene ding.

Op zondag 6 juli is het rommelmarkt in Hulten. Hier kunnen de spullen weer prima een nieuwe eigenaar vinden. Want weggooien is vaak zonden, gun uw spullen een tweede ronden.

Vrijwilligers komen graag de spullen bij u ophalen. Bel 0161-224937 (na 18:00u) en maak een afspraak om de spullen op te halen.

-------------------------------------------------------------------------

1 juni 2014  Open Tuinendag

Alweer voor de 10e keer organiseert Gilze "Geurig en Kleurig" de Open Tuinendag.

Er hebben zich al 13 tuinliefhebbers aangemeld die hun tuin openstellen voor bezoekers.

Toch zijn we nog op zoek naar kleine(re) tuinen. Er ligt vaak veel creativiteit in deze tuinen, woekeren met de ruimte en dat het toch een zeer fraai geheel is. Er hebben weleens tuinbezitters met een kleine tuin meegedaan en deze oogsten vel lof.

Iedereen heeft wel iets in de tuin waar men trots op is. Deel dit met anderen. U kunt zich melden bij Nel de Bruijn, Abdis van Thornstraat 8 Gilze tel: 06-3249007.

E-mail: serviestoenennu@hetnet.nl

Rijen ruikt

Inwoners van Rijen, Molenschot en Hulten zetten hun tuinen open voor het publiek. Grote, groene, middelgrote en zelfs kleine tuinen kunnen meedoen. Tevens kunt u natuurlijk in uw tuin aansprekende en/of verrassende evenementen houden als b.v. een wijnproeverij, muziek, kunstwerken of iets met dieren.

Wie interesse heeft om mee te doen kan zich nog opgeven tot vrijdag 9 mei via info@juin.nl.

-------------------------------------------------------------------------

mei 2014  Week van de Amateurkunst 2014

Gemeente Gilze-Rijen doet ook dit jaar mee met de WAK week 17 t/m 25 mei 2014.

'Wij zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers, in de ruimste zin van het woord. Er staat een Kunst-en Cultuurmarkt gepland op

24 mei in het winkelcentrum De Laverije.'

Wilt u mee doen?

Meld u dan vóór 15 maart 2014 aan . Stuur het aanmeldformulier naar wak@gilzerijen.nl

  Brief WAK week

  Aanmeldformulier WAK week

-------------------------------------------------------------------------

apr. 2014  Garagesale Stichting Najjar Rijen

Na een eerste succesvolle garageverkoop in 2013 jl., organiseert Stichting Najjar Gilze en Rijen op  Zondag 13 april 2014 wederom een garageverkoop. Wie kijkt er ook aan tegen een berg spullen in de schuur of op zolder? Zo’n goederenopslag, waarvan je steeds weer zegt; toch zonde om zo maar weg te gooien…

Een creatieve manier om van die bewaarde schatten af te raken is een garageverkoop die je gewoon ‘aan huis’ op kunt zetten. Zo maar een keertje op een zaterdag en/of zondag. Op een voorjaarsdag in het weekeinde. En dan niet in je eentje, maar met mensen die dit ook zo beleven. Je ziet het fenomeen garageverkoop overal georganiseerd worden. Er komen altijd mensen op af. Het is gewoon leuk om bij anderen rond te neuzen, op zoek naar bruikbare spulletjes.

De initiatiefnemer (Stichting Najjar Gilze en Rijen) maakt er weer serieus werk van! Bij voldoende aanmeldingen - minimaal 40 deel-nemers – kunnen we verder met de voorbereidingen. Inschrijfkosten € 10,00. We gaan er natuurlijk weer alles aan doen om publiek te trekken en hoe meer adressen in uw wijk er meedoen, hoe groter de kans op succes! Een week voor het evenement zal er een definitieve deelnemerslijst met alle adresgegevens en een plattegrond moeten zijn om het publiek op weg te helpen. De aanmeldingen moeten natuurlijk al eerder worden gedaan.

Graag een snelle reactie of verzoek om een inschrijfformulier naar garageverkooprijen@live.nl of namens Stichting Najjar Gilze en Rijen, Maaike van Loon 06 30803708.

-------------------------------------------------------------------------

feb. 2012  supertalent in Hulten

Frans en Bianca Daniels zouden graag Charmaine in het zonnetje willen zetten nadat ze op 4 februari met haar pony Chippy een geweldige 2e plaats behaald heeft op de Brabantse Kampioen-schappen in Schijndel.

'Ze heeft het kampioenschap gereden in de klasse A L1 dressuur.

We zijn heel trots op zowel Charmaine als Chippy dat ze zo kei hard geknokt en getraind hebben om dit resultaat te behalen.

De weersomstandigheden waren zo slecht, dat we de pony in de ochtend in de bijkeuken hebben moeten zetten om hem wedstrijd klaar te maken, dit was in de stal onmogelijk vanwege de kou, en het bevroren water.

Er stond letterlijk en figuurlijk bij ons een paard in de gang.'

Charmaine gefeliciteerd met dit prachtig behaalde resultaat.