H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen

------------------------------------------------------------------------------

sep 2020

Voor meer informatie klik op  een van onderstaande links

openbare kennisgeving ontwerp luchthaven-besluit  feb 2018

aanmeldformulier Recht met een +

presentatie bewoners- avond 22 feb the Chump

zienswijze Gilze-Rijen feb 2018

zienswijze burgers Molenschot feb 2018

brief bewoners Molenschot indienen zienswijze, feb 2018

zienswijze Belangenvereniging Hulten en werkgroep iDOP Hulten mrt 2018

reactienota MER + ontwerp-LBH Gilze-Rijen nov 2019

persbericht realisatie geluidmetingsnet rondom vliegbasis Gilze-Rijen, dec 2019

------------------------------------------------------------------------------

jul 2020

------------------------------------------------------------------------------

apr 2020

------------------------------------------------------------------------------

feb 2020