H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

TOP weekend - Iedereen BEDANKT

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters ma, mei 27, 2013 22:11:16

Het was een TOP weekend!

Wij willen onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage.

Daarnaast willen wij alle vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben bij de voorbereiding, het opbouwen en opruimen, achter de bar en op de kermis!

En tenslotte alle bezoekers, want zonder jullie was het evenement nooit zo'n groot succes geworden.

BEDANKT!!!!!!!!!!!

Gezellige kermis!

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters zo, mei 26, 2013 15:18:37

Ook het laatste onderdeel van het feestweekend is zeer geslaagd. Op de kermis was voor jong en oud van alles te doen. Gelukkig is het droog gebleven.

Onderstaand enkele foto's van de workshop dans door BM Body Moves en het oplaten van de ballonnen. Waar zou de verste ballon terechtkomen?

Prachtige kerkviering ter gelegenheid van 100 jaar parochie Hulten

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters zo, mei 26, 2013 15:17:43

Met een goed gevulde kerk is vanochtend gevierd dat de parochie Hulten 100 jaar geleden is opgericht. Er werden mooie verhalen voorgelezen van Hultenaren die een goed beeld gaven van het leven in Hulten door de jaren heen. Ook bij het verhaal van de familie de Wijs (voor-gedragen door vader Ton en zoon Wouter) was er veel herkenning. Ook de muziek was prachtig verzorgd door Kinderkoor de Notenkrakers en het parochiekoor tezamen. Ook de solozang van Charlotte de Haas maakte indruk. Al met al een zeer geslaagde dienst.

Op 23 juni zijn de koren voor de laatste keer te horen bij de laatste kerkviering in Hulten. Hopelijk stroomt de kerk dan wederom zo vol voor een mooie afsluiting van die 100 jaar.

Grandioze avond met 30EuroLive!

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters zo, mei 26, 2013 15:13:41

De zaal werd plat gespeeld en ook de bandleden hadden er erg veel plezier in.

Het was een zeer geslaagde avond, die tot in de kleine uurtjes duurde!

Reünie was een groot succes!

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters za, mei 25, 2013 19:17:09

Ongeveer 275 oud-leerlingen en -leerkrachten waren aanwezig op de reünie.

Veel positieve geluiden gehoord en ook de organisatie was zeer tevreden.

Klassenfoto omstreeks 1925

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters za, mei 25, 2013 09:53:25

1.                                                  

2.

3. Gerard Anssems

4.Zus van de Corput

5.

6.

7. Jan Gillis

8. Jo van Zon

9.

10. Toos van Beek

11.

12.

13.

14. Gerrit van Zon

15. Gerrit Wouters

16. Toke Gillis ?

17. Marie Havermans

18. Cor Govers

19. Janus van Beek

20.

21.

22. Lena Smeekens

23. Piet Brouwers

24. Toos van Zon

25.

26.

27.

28. Nel van Beek

29. Jo Smeekens

30.

31. Jo de Swart

32. Marie Wouters

33. Coba Gillis

34.

35. Miet Anssems

36.

37. Juffrouw Lucas

38. Juffrouw Janssen

39. Jo van Gestel

40. … van Dongen

41. Nelly van Dongen

42. ……van Dongen

43. Toke Gillis

44. Jo Gillis

45. Toon Gillis

46. Marie van Zon

47. Juffrouw Mien

Uit eten in het feestweekend bij Restaurant Stad Parijs of Restaurant 't Vliegveld

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters za, mei 25, 2013 09:50:36

U komt naar het feestweekend van 25 en 26 mei 2013: geweldig!

Wellicht heeft u een eindje moeten reizen. Na de reünie ’s middags op de Gerardus Majella school wilt u dolgraag naar de feestavond in The Chump, waar een spetterend optreden van de band 30 EuroLive zal zijn. En op zondag wilt u ook van ’s morgens 10.00 uur tot de vroege avond genieten van alle feestelijke activiteiten, en de kermismiddag niet missen. Maar…. u wilt daar niet met lege maag aan komen en weg gaan.

Wist u dat er in Hulten nog altijd twee restaurants zijn?

* Restaurant Stad Parijs, Rijksweg 6, 5125NA Hulten. Tel. 0161-222863

Biedt u heerlijke gerechten aan, speciaal voor het eeuwfeest, bereid met veel producten uit Hulten en omgeving. Aantrekkelijk geprijsd en in een sfeervolle ambiance. Reserveren gewenst.

* Restaurant Café ’t Vliegveld, Rijksweg 25, 5125NB Hulten. Tel. 0161-222516

Heeft een speciaal 100 Jaar Hulten menu op de kaart gezet. In de gezellige eetzaal kunt u tijdens de maaltijd genieten van foto’s op groot scherm, uit vervlogen tijden van Hulten.

Doen!

Gesprek met Hultenaar Frans van Dongen

krantenknipselGeplaatst door Ellen Wouters vr, mei 24, 2013 11:15:52

Gesprek met Frans van Dongen, inwoner van Hulten van 1928 tot 2010.

Geboren: 5 augustus 1928

Adres toen; Hulteneindsestraat 1, Hulten

Ouders: Jan van Dongen en Kee de Bont

Frans was de jongste van het gezin, bestaande uit zes jongens.

Juffrouw Mien Mast was de juf van de bewaarschool. Er werd gebeden en matjes vlechten was een bezigheid. Ze was van de oude stempel. Later werd juffrouw Ria de kleuterjuf (Ria van Iersel uit Princenhage).

Meester van de Bergh kwam als vrijgezel uit Amsterdam in Hulten als hoofd der school werken. Hij trouwde met mejuffrouw Meijers, dochter van de directeur van een Rijense school. Hij had negen kinderen die in Hulten naar school gingen.

Het scheen de taal van de Hultense kinderen te beïnvloeden…. Andere leerkrachten waren: Juffrouw Jansen, juffrouw Luce Botermans en meester Albert Metz.

Frans was misdienaar bij pastoor Brouwers van 1939 tot 1943. Dat was gedurende zijn lagere school periode. In de tweede wereldoorlog was hij 4 maanden lang –in 1940- misdienaar voor een Duitse geestelijke. Deze droeg toen ’s morgens vroeg in de Hultense Gerardus Majella kerk de mis op zonder aanwezigheid van Parochianen of andere gelovigen. Frans werd misdienaar bij hem omdat hij het meest dichtbij woonde.

Over zijn schooltijd herinnert hij zich niet veel. Er werd geleerd. Er werd geen gymles gegeven of muziekles. Tijdens het buiten spelen werd er geknikkerd, met de haktol gespeeld en gereept: met een stokje een fietswiel laten rollen. Dan was je zó een eind weg….De meisjes sprongen touwtje. Ook werd er gehinkeld.

Bij het huwelijk van Juliana en Bernard (prinses en prins) werden op het kerkplein twee linden geplant.

Voor levensmiddelen die niet zelf werden verbouwd gingen ze naar de kruidenierswinkel van Jan Broers, aan de Rijksweg. Brood bakten zij zelf.

Frans kon goed leren. In de hoogste klas zou hij Franse les gaan krijgen, als voorbereiding om de volgende school. Deze voornemens zijn abrupt afgebroken toen in de zomer van 1943 tijdens een bombardement de Hulteneindsestraat getroffen werd door een reeks bommen. Er vielen veel slachtoffers. Ook zijn moeder werd gedood toen zij de jonge kindjes van de buren in veiligheid wilde brengen. Zij bevond zich op de akker. De grote luchtdruk van de bommenregen werd haar fataal. Frans was op dat moment in de Dalem de koeien aan het melken. Het gezin van Van Dongen moest zich behelpen zonder moeder en echtgenote. De taken werden verdeeld. Frans moest voortaan thuis blijven en daar zijn steentje bijdragen. Het waren moeilijke jaren.

Op 15 juni 1955 trouwde Frans met Marie Verheijen (uit Ulicoten), geboren op 14 januari 1928. Ze gingen wonen aan Oude Baan 1. Dit was het ouderlijk huis van Frans waar hij na zijn eerste levensjaar was komen wonen. Dit huis had eerst het adres Bredase weg D 37a. In 1948 werd het adres veranderd in Oude Baan 1. Nog later werd het nummer 2. Zij kregen 6 kinderen. Vader van Dongen woonde zes jaren bij hen in; daarna verbleef hij tot aan zijn dood in 1968 in het bejaardenhuis.

Aan huis kwamen een aantal leveranciers, bijvoorbeeld Witteveen (Altena) bracht kaas. De Gruyter kwam de boodschappen opnemen en bracht steevast teveel kruidenierswaren. Hij werd opgezegd. Ook kwam er een man met paraplu’s en andere kleine zaken langs. Hij kwam uit Wagenberg en werd door iedereen ‘het paraplumannetje’ genoemd.

Frans en zijn vrouw hadden het druk met het werken op de boerderij en met het huishouden. Er was nauwelijks vrije tijd. Wel was Marie lid van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Zij hield ervan om korte cursussen te volgen die daar aangeboden werden. De KVO kwam bijeen in De Lindeboom (eigenaar IJpelaar), in Stad Parijs (eigenaar De Kort) en in het parochiehuis (oude noodkerk).

Na zijn pensionering heeft Frans veel vrijwilligerswerk gedaan. Van 1991 tot 2006 was hij actief als penningmeester van de Bond van Ouderen in Hulten. Ook collecteerde hij onder andere voor het Prins Bernhardfonds, voor Kerkbalans en bezorgde hij de Nestor (een tijdschrift voor ouderen).

Toen de Hultense Kermis gehouden werd bemande hij samen met zijn vrouw met plezier de kraam van de BVO. Er werd een flinke opbrengst gehaald met de spelletjes die aangeboden werden: ringen over flessen gooien en plakballetjes gooien op een pop (gemaakt door Marie).

Frans was vijftien jaar lid van het ouderenkoor De Krekels. Ook heeft hij samen met zijn vrouw dansmiddagen verzorgd. Hij verzorgde de muziek, op cassettebandjes. Veel ouderen zetten daar dansend hun beste beentje voor.

In 2010 verhuisden Frans en Marie naar verzorgingshuis Sint Franciscus in Gilze, waar zij een mooi appartement bewonen. De boerderij in Hulten hebben ze verkocht.

Hulten in het nieuws (2)

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters wo, mei 22, 2013 11:10:01

Even was Hulten landelijk nieuws. In 1935 komt het in de kranten als " Het pachtersdrama van Hulten"

Eind oktober 1935 doet de rechtbank in Breda een opmerkelijke uitspraak: van Dongen wordt veroordeeld tot een vergoeding van 1680 gulden aan van Roessel en de betaling van de proceskosten. Daarnaast werd bepaald dat de pachter binnen 24 uur de boerderij moest verlaten. De uitspraak is voor iedereen een grote verrassing. Van Roessel die toch al niet zo gezien was in de gemeenschap kan niet op enig begrip rekenen. Daartegen gaat al sympathie naar van Dongen. De opdracht om binnen 24 uur te vertrekken is onmogelijk uit te voeren. Maar een week later kan er overgehuisd worden naar een leegstaande boerderij op de hei bij het vliegveld. Het vee en een aantal gereedschappen moet achterblijven. Hier heeft van Roessel beslag op laten leggen.

In het kort de voorgeschiedenis.

Tegenover de kerk, aan de Rijksweg stond een dubbele woning. De ene helft bewoond door de familie van Roessel die eigenaar van het pand is, de andere helft verhuurd aan de familie van Dongen die ook de grond pachtte die bij het boerenbedrijf hoorde. In een eerder jaar is er door van Dongen de hoogte van de pachtsom voorgelegd aan de pachtcommissie. De uitspraak was dat van Dongen een lagere pachtsom hoefde te betalen aan van Roessel vanwege de minder gunstige economische tijden en de toestand van de boerderij. Van Roessel was het niet eens met de uitspraak van de pachtcommissie. Van Dongen wil de gereduceerde pachtsom wel betalen maar van Roessel weigert het in ontvangst te nemen. Alleen het volle pond wil hij ontvangen. Hoewel van Dongen de pachtsom in bewaring geeft bij zijn advocaat spant van Roessel een rechtszaak aan vanwege slecht onderhoud en verwaarlozing van de boerderij.

De dag van de overhuis

Om de overhuis vlot te laten verlopen werd door de N.C.B. gevraagd aan de Jonge Boerenstand van Hulten om te helpen met het opruimen en de overhuis van de spullen waar geen beslag op was gelegd. De jongemannen waren door de N.C.B. op het hart gedrukt zich te houden aan de opdracht en verder zich niet te bemoeien met de hele zaak. De overhuis vond dan ook zonder verdere problemen plaats al was het een pijnlijk moment voor iedereen toen om half 6 de woning en de stallen werden afgesloten na het voorlezen van het beslag door de deurwaarder. Maar 's avonds dromde het volk samen voor het huis van van Roessel. Er gebeurde niks maar de sfeer was geladen. Iedereen had het gevoel dat de familie van Dongen onrechtvaardig behandeld was ook al lag er een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag. Rond 9 uur werd de oploop steeds groter. Van Roessel met zijn vrouw en kinderen waren in het huis. De rolluiken waren al vroeg naar beneden gelaten om zich af te schermen van het volk wat voor het huis stond.

Plotseling gooide er iemand vanuit de menigte een fles tegen de muur van het huis kapot. Maar daar bleef het niet bij, er werd nog meer tegen het huis gegooid. De sfeer werd nu toch wel dreigend en van Roessel stuurde een van zijn dochters op pad om via telefoon de marechaussee in Rijen te waarschuwen.

De rust keerde pas terug toen de marechaussee arriveerde en pastoor Brouwers zijn schaapjes toesprak. Natuurlijk bleef alles rustig zolang de twee manschappen en pastoor Brouwers een oogje in het zeil hielden. Maar de marechaussee was nog maar net vertrokken en de pastoor had de deur van de pastorie nog maar amper achter zich dichtgetrokken of uit de groep kwamen een 20-tal mannen naar voren die met stokken op de rolluiken en ramen begonnen te slaan. Er werd tegen de rolluiken aangestampt zodat de ramen ook aan diggelen gingen Er vloog zelfs een paneel van de voordeur de gang in. Maar er was er ook een groep om het huis heengelopen om de ramen van de kassen in te gooien. In 10 minuten tijd werd alles wat maar los en vast zat rondom het huis vernield. Toen korte tijd later de marechaussee weer aankwam was er niemand meer te zien en waren alleen de vernielingen de stille getuigen. Er worden later wel een aantal mensen aangehouden.

In de dagen erna staan er regelmatig ingezonden brieven in de Tilburgse Courant. Er zijn duidelijk twee kampen: voor en tegen van Roessel. Op 8 november verschijnt dit gedicht, als onderdeel van een ingezonden brief, in de krant.

Maar het verhaal gaat verder. In april 1936 wordt er door de rechtbank in Den Bosch een uitspraak gedaan. Het vonnis van de Bredase rechtbank wordt vernietigd, van Dongen wordt in het gelijk gesteld en van Roessel veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Daarna werd, na een kort geding in Breda, het beslag op het vee en goederen na ruim een half jaar eindelijk opgeheven. Zodoende is op de eerstvolgende zaterdag onder grote belangstelling het vee en de spullen opgehaald bij van Roessel en werd de familie verhuisd naar een nieuw gehuurde boerderij achter 'Stad Parijs'.

( Foto Nieuwe Tilburgse Courant 27 april 1935)

Maar dan nog is de kwestie niet ten einde. In de nacht van 4 op 5 mei 1936 breekt er brand uit in de schuur van Roessel.

Door een passerende automobilist werd de brand ontdekt. Bij de pastorie werd de melding gedaan waarna de brandweer gewaarschuwd werd en door de pastoorsmeid de brandklok geluid werd. Door vergissing rukte ook de brandweer van Tilburg uit met groot materieel. Het moet die nacht een hele consternatie geweest zijn. Het bluswater werd uit een sloot aan de overkant van de weg gepompt. Doordat de slangen over de Rijksweg lagen kwam het verkeer helemaal stil te liggen. Er ontstond een oploop van buurtbewoners en passanten die niet verder konden. Maar ook vanuit de politie was er veel belangstelling. 's Nachts om half twee werden er zeven marechaussees, een rijksveldwachter en twee gemeente-veldwachters geteld. Korte tijd later meld zich ook nog de burgemeester van Gilze en Rijen. Tot grote hilariteit kwam om kwart over twee, als de brandweer van Tilburg gereed is om weer te vertrekken, " de brandspuit van Rijen aanstuiven. Deze brandweer bestond uit een groepje vrolijke mannen in een autobus, waaraan een karretje was gekoppeld en waarop een combinatie van hout, ijzer en een slang was neergezet. Het geheel gaf bij een nadere beschouwing een indruk van een handpomp in museumstijl" Die nacht komt er ook al een medewerker van de Officier van Justitie uit Breda kijken. Het is een brand die veel commentaar en geruchten oplevert.

De een na laatste keer dat de boerderij in het nieuws komt is als van Roessel de boerderij in maart 1937 te koop zet. Ook dan houdt het de gemoederen nog bezig want bij de openbare verkoop moeten vanwege de drukte velen genoegen nemen met een staanplaats.

De allerlaatste keer dat de boerderij het nieuws haalt is september 1944 als bij een bombardement de kerk en de omliggende huizen waaronder het dubbele huis vernield worden.

De betreffende dubbele woning op een foto uit de dertiger jaren( foto Film- en foto bank Noord-Brabant)

MET DANK AAN ANS HOLMAN VOOR HET SCHRIJVEN VAN DIT STUK

Waar de Hultense school groot in kon zijn...dammen

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters ma, mei 20, 2013 15:10:36

Onder leiding van schoolhoofd Hans Conincx deed Hulten in de jaren '90 met succes mee aan diverse schooldamkampioenschappen. Onder de naam 'De Triktrakkertjes' werd op dinsdag na schooltijd getraind. Er werden diverse titels behaald op de Brabantse kampioenschappen en deelname aan de halve finales van de Nederlandse kampioenschappen. Bijzondere damtalenten waren Toon Dielen en Frank van Dongen.

Klassenfoto 1930

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters vr, mei 17, 2013 15:25:41

1. ?

2. ?

3. P. Wouters

4.Zus van de Corput

5. ?

6. Miet van Zon

7. Tonia van Zon

8. Toos van Beek

9. Riet van de Velden

10. ?

11. Pieta van Dongen

12. Cor van Gestel?

13. Anneke van Dongen

14. Jo van Dongen

15. Greet Govers

16. Cor Govers

17. Tonia van Nuenen

18. To van de Corput

19. Jeanne van de Corput

20. Meester Van de Berg

21. Koos Menssen of Jan Janssen

22. Toon van Zon

23. Van Bergen of van Dongen

24. ?

25. ?

26. Ben of Frans Wouters

27. Janus Govers

28. Ben of Frans Wouters

29. W. van de Corput

30. ?

Kunt u de vraagtekens invullen?

De noord-westtangent

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters vr, mei 17, 2013 15:17:40

“Wij blijven Hultenaren, daar verandert deze weg niets aan”, luidde de kop van een krantenartikel uit 2008. In dat jaar is begonnen met de aanleg van de Burgemeester Letschertweg – deel tussen de Rijksweg en de A58.

Het voordeel was dat de Hultenseweg hierdoor niet langer als sluiproute werd gebruikt, maar de Hultenseweg werd hierdoor wel dwars doorsneden en een groot gedeelte van het vroegere Hulten werd nu – na de gemeentelijke herindeling in 1997 – ook praktisch gezien afgesneden van de kern van Hulten.

Dat dit veel stof heeft doen opwaaien, blijkt maar uit het volgende krantenartikel.

Kaarten zaterdagavond gaan razendsnel!!

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters wo, mei 15, 2013 16:32:41

De kaarten voor de feestavond op 25 mei met de band 30eurolive zijn bijna uitverkocht!!!

De laatste kaarten zijn nog te halen bij

* Novy Hapers – Gilze (Nieuwstraat 111)

* Bij Els – Rijen (Stationstraat 126)

* Johan Gillis – Hulten (Broekdijk 36)

De zaal is open om 20:00. Het optreden van 30EUROLive begint om 21:00.

Voor 21:00 binnen = 2 gratis consumptiebonnen.

Entree vanaf 16 jaar!

Wees er snel bij want op=op.

Hulten geen Hulturg

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters ma, mei 13, 2013 21:49:21

Een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Hulten is de opkomende stad Tilburg. Op 1 januari 1997 is een groot gedeelte van Hulten, Tilburgs grondgebied geworden. Dit geldt voor het gebied ‘Klein Tilburg’, Hultenseweg en het deel van de Rijksweg tot Stad Parijs.

Er is hard ‘gevochten’, om Tilburg tegen te houden, maar het mocht niet baten.

De ‘Aartsengel’, verwijzend naar de toenmalige burgemeester van Gilze-Rijen, heeft ons niet kunnen redden.

Op 28 november 1996 werd er door de gemeente Gilze-Rijen een afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Alle aanwezigen kregen een zakdoek met de tekst ‘Scheiden doet lijden’, om de 200 Hultenaren die Tilburgers werden uit te zwaaien. De (60) betrokken gezinnen kregen daarnaast een karaf met het logo van de gemeente Gilze-Rijen er op.

Het was duidelijk dat Gilze-Rijen meer aandacht besteedde aan dit feit dan de gemeente Tilburg. De vertegenwoordiger van Tilburg kwam niet opdagen en nieuwe Tilburgers bleven lang verstoken van een informatiepakket over de nieuwe situatie. Met name de vraag of er nieuwe postcodes en telefoonnummers kwamen was een heikele kwestie.

Interview met Nel Menssen-Anssems

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters za, mei 11, 2013 22:00:49

Om een idee te geven hoe het leven was in Hulten in de afgelopen 100 jaar, heeft de commissie 100 jaar Hulten interviews gehouden met oud-inwoners van Hulten waaronder de heer Frans van Dongen en mevrouw Nel Menssen-Anssems. Het verhaal van Frans van Dongen is eerder op deze website verschenen en bij 'eerdere berichten' terug te lezen. Het verhaal van Nel Menssen-Anssems willen wij graag hier met u delen. Dit verhaal geeft een mooi tijdsbeeld van het leven in Hulten door de jaren heen.

Nel Menssen-Anssems is in 1926 geboren in Hulten in het toenmalige Hulten D13, thans de Van Diedegemstraat. Haar overleden man, Antoon Menssen, was ook een Hultenaar, geboren aan de Hultenseweg in 1925 en helaas in 2006 overleden.

Nel Menssen-Anssems is de jongste van de 15 kinderen van de familie Anssems. Haar ouders trouwden in 1905 en haar oudste broer was 20 jaar ouder dan zij. Eén zus is het klooster in gegaan. Thans zijn er nog 3 kinderen in leven. " Een groot gezin was heel leuk, maar aan de andere kant, al jongste werd je nergens in betrokken.

Soms was de tafel te klein om met z'n allen aan te zitten, de rest zat dan aan het aanrecht. Het was altijd eten wat de pot schaft. Lustte je het niet, dan kreeg je niets anders".

Ze zat op de kleuterschool bij juffrouw Mien. Later op de lagere school o.a. bij meester Metz en meester Van den Berg. In de vierde klas mocht ze in Tilburg naar de basisschool bij de nonnen op ‘t Heike. “Ik stroomde al vroeg in, anders moest je de zesde klas over doen, om het niveau voor de MULO te halen.” Ze ging met de bus naar school. “Je merkte goed het verschil tussen stadskinderen en dorpskinderen, ik zag van alles wat ik voorheen nog niet kende.”

Toen brak echter de oorlog uit waardoor ze de MULO niet kon afmaken. “Ik ben uiteindelijk naar de huishoudschool in Gilze gegaan. Mijn oudere broers en zussen zijn op kostschool geweest. Ik niet, omdat er toen geen noodzaak meer toe was.”

“In mijn kinderjaren speelden we Buske Stamp, dat is een soort verstoppertje. En Boomke lesten, dat is een soort tikkertje. We speelde dat aan de Hultenseweg. De bomen langs deze weg, waren toen net gepland. Ook vingen we meikevers tussen de lindebomen.

Hulten was een zeer hechte gemeenschap. Je ging bij elkaar helpen met de oogst, of het huishouden als je wist dat moeder bijvoorbeeld ziek was. Je stond voor elkaar klaar. De jongens kregen in de zomer land-bouwverlof van school om te helpen bij de oogst.

In die tijd woonden er veel minder mensen in Hulten. Er stonden her en der wat huizen en velen zijn voor de uitbreiding van het vliegveld in 1941 noodgedwongen verhuisd. Die zijn veelal naar de Broekdijk vertrokken. Er waren nog maar weinig straten en vele waren nog niet verhard. “De Bredaseweg was wel een gevaarlijke weg. Nog niet zo erg als in de jaren ’70, toen de weg 3-baans was, maar er zijn toch enkele ongelukken gebeurd. Meester Van den Berg was erg bezorgd en zette ons netjes over.

Haar vader overleed al toen ze nog jong was, enkele dagen voordat de oorlog begon in 1940. Dit maakte de oudste in het gezin ook zeer verantwoordelijk. “Over emoties werd niet veel gepraat. Je moest het maar in je eentje verwerken, dat is soms nog wel lastig. We waren wel een voor die tijd zeer vooruitstrevend gezin. Altijd bezig, met name ook op creatief gebied.”

Voor de oorlog moesten we iedere dag voordat we naar school gingen naar de kerk. Op zondag soms zelfs twee keer, om 7 uur en om half 10. Wij deden alles te voet, tussen de middag kwamen we thuis eten. Soms liepen we door Het Blok, maar dat was niet altijd veilig. In die tijd was een auto nog geen gemeen goed. Dat is in de jaren ‘50 pas gekomen. De fiets was er natuurlijk al wel eerder.

“Toen de oorlog begon was ik 14 jaar. Mijn vader was net overleden, dus mijn moeder stond er alleen voor. Twee broers zaten in dienst. Bij het bombardement van 19 augustus 1943 is mijn oudste broer omgekomen en 5 kinderen, waaronder ik, moesten naar het ziekenhuis. We waren op het land bezig toen de bommen vielen. Bij dat bombardement zijn 23 Hultenaren omgekomen, hetgeen voor zo’n kleine gemeenschap een behoorlijke impact heeft gehad. Veel gezinnen trokken naar elders. Hoewel we zeer dicht bij het vliegveld woonden - wat in handen van de Duitsers was - zijn we daar wel altijd blijven wonen, omdat de boerderij natuurlijk door moest gaan. Het was een angstige tijd.” De Duitsers vielen je huis binnen op zoek naar onderduikers, voedsel en andere spullen. Natuurlijk hadden we wel een schuilkelder.” Dagelijks kwamen mensen uit Tilburg naar Hulten om voedsel te halen. Hier hadden de mensen een moestuin en koeien voor melk. Vaak bleven ze dan ook mee-eten.

Tijdens de oorlog gingen we maar één keer per week naar de kerk. Het geloof was belangrijk. Het gaf vertrouwen op een betere toekomst. “Toen mijn moeder ziek werd, ging ze met de taxi van Van de Wouw uit Gilze voor fl. 3,- naar de kerk.”

De kerken waren vol en alle heiligen, soms ook heiligen die niet eens bestonden, werden aanbeden.

Op 3 september 1944 was er weer een bombardement waarbij de kerk compleet verwoest is. Vervolgens werd een schuur ingericht als kerk. “De bevrijding was een spannende tijd. Je wist dat de Engelsen dichtbij waren. Het was mistig en er reden tanks rond. We zijn uiteindelijk in oktober 1944 bevrijd, o.a. door de Irene-brigade. Dit zijn Nederlandse soldaten die in Engeland waren gelegerd. Zodra zij hun geboortedorp hadden bereikt en bevrijd, mochten ze thuis blijven. Gezinsleden die door de oorlog elders woonden of in het leger dienden, werden weer herenigd.

De weelde in Hulten kwam pas na de oorlog. De elektriciteit werd weer hersteld, huizen die beschadigd waren werden opgeknapt en de spoorlijn werd weer gerepareerd. Hultenaren kwamen weer terug. De noodkerk werd opgebouwd en later ook de huidige kerk met veel hulp en geld van de parochianen. Langzaam aan bloeide Hulten weer op.

“Ik werd sportleidster van de RKJB, de Rooms Katholieke Jonge Boerinnenbond. Hierbij deden we mee aan sportdagen. Volksdansen was een grote hobby in die tijd. Wel de jongens en meisjes gescheiden.” Verder waren toneelspelen en handwerken andere veel voorkomende hobby’s in die tijd.

Ze studeerde nog verder; een cursus boerinnenleergang van 2 jaar lang één middag in de week. Daarnaast werkte ze bij het zuigelingenbureau, het huidige consultatiebureau, dat destijds gevestigd was bij Stad Parijs.

In die tijd werd er veel getrouwd. In oktober en november 1947 zijn drie van haar broers binnen 3 weken getrouwd. “Dat was een heel gedoe met jurken naaien, pakken strijken en zorgen voor de bruiloftsmaaltijd. Omdat er nog niet veel huizen waren, trouwde je veelal in bij je ouders.”

In 1957 trouwde ze zelf en ging aan de Hulteneindsestraat wonen, waar ze tot 2004 heeft gewoond. Haar twee kinderen, Toos en Jan, zijn ook in Hulten opgegroeid, maar wonen nu elders. In verband met de gebreken die horen bij het ouder worden, is ze naar Gilze verhuisd, maar… “in Hulten wonen was een mooie tijd”.

Ze hebben elkaar ontmoet op de Hultense basisschool. Cees Jacobs (thans 80 jaar) en Ria Jacobs-van Iersel (thans 77 jaar). De heer Jacobs was van 1955 tot 1975 verbonden aan de school in Hulten. Eerst als onderwijzer en vanaf 1967 als schoolhoofd. Mevrouw Van Iersel is in 1956 begonnen als kleuterjuf tot ze in 1960 trouwden. In 1970 is ze nog enkele jaren teruggekomen tot in 1975 de kleutergroep helaas te klein werd en de kleuterschool (tijdelijk) werd opgeheven. Menigeen zal dit koppel, dat nog steeds zeer betrokken is bij Hulten, dus wel kennen. Hoog tijd om terug te gaan naar de tijd van toen….

Toen de heer Jacobs in 1955 in Hulten begon, waren er in totaal drie leerkrachten. In 1956 breidde dat uit tot vier, voor 140 leerlingen. Het hoogtepunt van het leerlingaantal in al die jaren. Met de komst van Ria van Iersel ging ook voor het eerst officieel de kleuterschool van start. “Ik mocht volledig nieuw lesmateriaal uitzoeken en de klas inrichten”. Vooral door de naoorlogse geboortegolf waren er in die jaren veel leerlingen. In de kleuterklas van 1959 bijvoorbeeld zaten 37 kinderen.

De heer Jacobs heeft uit die tijd veel foto’s, tekeningen en brieven bewaard. De foto’s (dia’s) zijn inmiddels ge-schonken aan het Regionaal archief. De tekeningen en brieven stammen uit de tijd dat hij in 1957 op herhalings-oefening moest in het leger. Zoals van de leerling die vroeg: ‘Beste meester, heeft u al veel mensen doodgeschoten?’

Ze leerden elkaar in 1956 kennen toen mevrouw Van Iersel aantrad als kleuterjuf. De vonk sloeg al snel over. De pastoor vond het goed, maar het moest voor de leerlingen wel geheim blijven. “We fietsten wel eens samen vanuit Rijen, mevrouw Van Iersel kwam daar met de trein vanuit Princenhage aan, naar Hulten, maar eigenlijk mocht dat niet van de pastoor. Daarom fietsten we het laatste stuk apart.” Hij door de Gerardus Majellastraat en zij door de Oude Baan. “Toen de kleuterschool ook in het gebouw van de lagere school zat, zat ik (Ria van Iersel) helemaal in het linkse lokaal en hij (Cees Jacobs) helemaal in het rechtse.”

In die tijd kreeg je als vrouw je ontslag zodra je trouwde. Je moest dan kinderen krijgen. In 1960 was dat voor Ria van Iersel het geval. “Korte tijd daarna is dat wel veranderd, want na mij kwam Juffrouw Riet de Pundert. Toen zij trouw-de heeft de pastoor een verzoekschrift geschreven aan de Bisschop of zij toch niet mocht blijven. Dit werd met enige moeite toegestaan. ”

De invloed van de kerk op de school was groot. “Maar Pastoor Van Eekelen was een goede voor de school. Hij was zeer vooruitstrevend en ruimdenkend”. Wel was er iedere ochtend eerst een half uur godsdienstles. Het rooster voor de rest van de dag was verplicht ingedeeld in lesblokken. Van half 10 tot half 11 rekenen, van 11 uur tot 12 uur wereldoriëntatie. Op vrij-dagmiddag was er roostervrije middag, dan kwamen de vakken als handenarbeid, blokfluit les en het oefenen voor de musical aan de orde. “Het lesrooster moest verplicht in de klas opgehangen worden, zodat als de inspectie onverwacht binnenviel, deze exact kon zien of er wel de juiste les gegeven werd. ” Een ander detail: “Als vrouw moest je verplicht een rok aan in de klas, ook in de winter. En kousen, blote benen was uit den boze. ”

De pastoor was voorzitter van het schoolbestuur. Daarnaast kwam hij één keer per week catechismusles geven in de 6e klas. In de beginjaren was er ook nog schoolbiecht, de eerste vrijdag van de maand, dat is echter omstreeks 1967 afgeschaft. Wel werd op je rapport bijgehouden hoe vaak je naar de kerk was geweest. De heer Bakx en de heer Vermeulen waren ook dirigent van het parochiekoor en de heer Jacobs was koorlid. Als er een rouw- of trouw mis was, ging de hele klas mee naar de kerk.

De witte woning aan de rijksweg was de onderwijzerswoning. Hier woonde het hoofd van de school. Toen in 1967 de heer Bakx wegens ziekte aftrad, moest hij verplicht de woning verlaten. “Van mij had hij er mogen blijven wonen, want wij woonden hier goed in Rijen, maar dat stond de pastoor niet toe. ” De heer Bakx moest er uit en de pastoor stelde de woning ter beschikking aan de heer en mevrouw Cornelissen die veel werk voor de kerk deden.

“Ik heb nog even met de kleuters in de noodkerk gezeten dat tevens als gymzaal en parochiehuis fungeerde, zegt Ria Jacobs-van Iersel. Dat is rond 1956 geweest. Daarna is de aparte kleuterschool gebouwd. In de 10 jaar dat ik weg ben geweest (1960-1970) heeft juffrouw Bep Leeuwesteijn-Gijsbrechts het kleuteronderwijs op zich genomen. ” De oude school werd in 1970 afgebroken en een lange tijd werd gebruik gemaakt van de landbouwschool. In 1971 werd de Jarino school in gebruik genomen. Dit waren geschakelde noodlokalen. Vanaf dat moment huisvestte de kleuterschool ook in het gebouw van de lagere school.

In 1975 waren er nog maar 60 leerlingen. “Dit had er ook mee te maken dat er aan onze leerlingen werd getrokken door de scholen in Rijen en Gilze, niet zo heel netjes. ” Hierdoor kwam het voortbestaan van de school in gevaar. We moesten van 3 naar 2 leerkrachten, dus kreeg Meester Vermeulen zijn ontslag. De kleuterschool werd ook te klein, er waren nog maar 8 of 9 kleuters, dus kreeg ook mevrouw Jacobs-Van Iersel haar ontslag en gingen de enkele kleuters voortaan in Gilze naar school bij juffrouw Bokx. De heer Jacobs besloot te vertrekken naar de MAVO in Rijen om daar leraar Frans te worden.

Elders op de website vind je foto’s terug uit het archief van meester Jacobs. Tijdens de feestweek op de basisschool zal de heer Jacobs zijn belevenissen komen vertellen. Wil je meer over de heer en mevrouw Jacobs weten, of je oud leerkrachten nogmaals ontmoeten, kom dan naar de reünie, want daar zullen ze zeker bij aanwezig zijn!

Ze zijn er trots op dat er zoveel leerlingen in Hulten doorgeleerd hebben. “Ons niveau bij het algemeen proefwerk lag hoog. Ze zeggen tegenwoordig allemaal wel, dat kleine scholen geen goed niveau hebben, maar daar zijn wij het niet mee eens.”

Hulten en het vliegveld (1)

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters wo, april 24, 2013 11:35:12

Hulten en het vliegveld Gilze-Rijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderstaand enkele onderwerpen die hier op betrekking hebben.

Oprichting

De eerste vliegbewegingen op vliegveld Molenheide vonden plaats in 1910.

Gilze-Rijen was het eerste vliegveld van Nederland. Het vliegveld was aanvankelijk vooral bedoeld voor civiel gebruik maar vanaf 1913 maakte ook de militaire luchtvaart er gebruik van. Sinds de Eerste Wereldoorlog kwam er meer militair gebruik, en de burgerluchtvaart richtte eind jaren '30 het Vliegveld Nerhoven in, dat iets verder naar het oosten lag. Tijdens de mobilisatie in 1939 moest het vliegveld aan de militairen worden afgestaan, en deze maakten het onklaar om te verhinderen dat de Duitsers er zouden landen. Desondanks werd het vliegveld op 16 mei 1940 door de Duitsers ingenomen.

De oorlogsjaren

Vanaf begin 1940 werd de vliegbasis intensief gebruikt door de Duitsers. Op alle hoge punten in de omgeving werd rode obstakelverlichting geplaatst, ook op de kerktoren. Veel huizen en boerderijen werden afgebroken voor de uitbreiding van het vliegveld. Ook onder de Hultense bevolking heerste grote angst voor het oorlogsgeweld en velen verlieten huis en haard, soms gedwongen.

Van het vliegveld ging een grote dreiging uit, die zeer terecht bleek, want op 19 augustus 1943 kwamen Amerikaanse vliegtuigen over die het vliegveld wilden bombarderen. Maar de bommen vielen vanaf de Gilzerbaan tot in het Broek, allemaal naast het vliegveld. De materiële schade was groot, maar het verlies aan mensenlevens nog veel groter, omdat velen verrast werden tijdens het inhalen van de oogst.

De Duitse bezetter vond het vliegveld te onveilig worden en daarom werd het vergroot met het bos ’t Blok. Daardoor kwam het nog dichter bij Hulten te liggen.

Hulten en het vliegveld (2)

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters wo, april 24, 2013 11:33:20

Gevolgen bombardementen

De bombardementen hebben ook in de huidige tijd nog hun gevolgen nagelaten. Regelmatig werd er een vondst gedaan, waardoor Hulten gedeeltelijk ontruimd moest worden.

Concert ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan

Het vliegveld viert dit jaar ook haar 100ste verjaardag. Speciaal daarvoor wordt door de Luchtmacht in 2013 een concert georganiseerd. De datum en plaats van dit concert is nog niet exact bekend. Wel is bekend dat de Hultenaren hiervoor een speciale uitnodiging ontvangen. Meer informatie volgt in het Weekblad Gilze-Rijen.

http://www.luchtmachtkapel.nl/Orkestconcerten

Hulten en het vliegveld (3)

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters wo, april 24, 2013 11:29:11

HULTEN - In een weiland bij Hulten zijn woensdag vier vliegtuigbommen gevonden. Het gaat om twee duizendponders en twee vijfhonderponders van Engelse en Amerikaanse makelij. Volgens de gemeente Gilze en Rijen vormen ze geen gevaar voor de omgeving. Volgende week bepalen de gemeente Gilze en Rijen en defensie hoe en wanneer de bommen worden opgeruimd.

De bommen liggen in een weiland aan de Burgemeester Ballingsweg. Dat is bij de weg die aan de oostkant langs de vliegbasis loopt. Ze liggen in het verlengde van de start- en landingsbaan en volgens de gemeente zitten ze erg diep in de grond.

Oorlog

Er werd daar in dat gebied al een tijdje gezocht naar explosieven. In januari al zagen deskundigen dat er mogelijk iets begraven lag. Bij nader onderzoek werden de projectielen woensdag ontdekt. Ze liggen veilig onder de grond tot ze worden ontmanteld en weggehaald.

Evacuatie

Rondom de basis zijn al veel vaker blindgangers opgegraven. Omdat de bommen dicht bij de bewoonde wereld lagen, volgde er evacuatie. Langs de Burgemeester Ballingsweg staan weinig huizen, omdat de start- en landingsbaan kruist met de weg. Maar het is nog niet zeker of er geen evacuatie volgt omdat de drukke Burgemeester Letschertweg ook door het gebied loopt.

Veel bommen

Hulten en omgeving zijn vijf jaar geleden voor het laatst toneel geweest van een grote bommenruiming. Er liggen naar verhouding veel blindgangers rond Hulten omdat daar de nabijgelegen vliegbasis vroeger veel groter was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de zone rond Hulten doelwit van de geallieerden. Bij de laatste grote actie van de explosieven opruimingsdienst werd een bom ontmanteld die was gevonden in een manege ten noordoosten van Hulten.

Bomen

In het weiland waar de vier bommen liggen worden later bomen geplant. Het is een stuk grond van de Dienst Vastgoed Defensie. Die is verplicht om daar bomen te planten omdat er elders bomen zijn gekapt.

Juffrouw Marly (deel 1)

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters ma, april 15, 2013 20:56:51

Interview met Marly van den Hout

Wie aan de Hultense basisschool denkt, denkt aan juffrouw Marly. Althans als je in de leeftijd bent tussen pakweg 4 en 44 jaar. Al 38 jaar is deze dame werkzaam op de basisschool in Hulten. Begonnen als 21-jarige recht vanaf de PABO en nog lang niet toe aan haar pensioen, zo zegt ze zelf. Als er iemand iets kan vertellen over de basisschool in Hulten is zij het wel. Met recht dus een interview met deze juffrouw die haast al haar leerlingen nog kan noemen.

Marly is in 1975 begonnen als vervangster van de vervangster van de heer Vermeulen en ze herinnert zich haar sollicitatiegesprek nog goed. De sollicitatiecommissie bestond uit 10 personen uit bestuur en ouderraad en in het midden pastoor Dictus. De voorzitter van het bestuur, de heer Harrie van Eijck keek haar aan en zei: “Weet je wel jufke, dat er meer mensen gesolliciteerd hebben, dan dat er kinderen op deze school zitten”. Nog diezelfde avond belde hij haar dat ze was aangenomen.

In 1975 bestond de school uit twee klassen: klas 1,2,3 bestaande uit 16 leerlingen onder leiding van Marly en klas 4,5,6 bestaande uit 34 leerlingen onder leiding van Jan van den Boom. De kleuters gingen in Gilze naar school; dagelijks werden ze in een Amerikaanse auto, met van die vleugels, weggebracht.

In haar begintijd was de invloed van de kerk op de school nog zeer groot. De communievier-ingen werden tot in de jaren ’90 in de klas door haar mee voorbereid. Het gebeurde dat de pastoor de klas binnen kwam stormen om een aantal kinderen mee te nemen die als mis-dienaar bij een bruiloft of begrafenis moesten helpen. Die bruiloften waren overigens ook wel leuk. In die tijd waren dat er nog wel wat en dan stonden we allemaal met ons neus tegen het raam. Bij begrafenissen daarentegen was het: niet kijken, doorwerken!

Ook roken in de klas door de leraar mocht nog in die tijd, belachelijk natuurlijk, maar het was zo. Werd er een kind ziek en moest naar huis, dan kwam vader met de tractor zoonlief van school halen.

Juffrouw Marly (deel 2)

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters ma, april 15, 2013 20:49:35

“Nie mauwe maar sjouwen”, dat is de mentaliteit die haar zo aanspreekt in de dorpse bevolk-ing. Goed je best doen, en ja, daar horen ook minder leuke dingen bij. Zoals de tafel van 7 uit je hoofd leren en rijtjes synoniemen leren is goed voor je woordenschat. De leermethodes van tegenwoordig zijn wel softer geworden. Ze moeten met name ‘leuk’ zijn, maar in groep 8 mogen ze toch echt wel merken dat niet alles leuk is. Vandaar dat de oude methoden nog steeds bij haar in de kast staan. “Anders redden ze het op de middelbare school ook niet”.

“Er is veel veranderd in die 38 jaar, maar de leergierigheid van kinderen is hetzelfde gebleven. Dat maakt het werk ook zo leuk”. De afstand tussen juf en kinderen is duidelijk kleiner ge-worden. Hierdoor is echter het respect voor elkaar niet verdwenen.

Twee maal maakte ze mee dat er tijdelijk verhuisd moest worden naar een school in Rijen, omdat de Hultense school verbouwd werd. Beide keren gingen we dagelijks met de bus naar school, maar bij de eerste keer in 1984 werden de tafels, stoelen en boeken met tractoren verhuisd door de leerlingen en ouders zelf. Bij de recente verbouwing in 2012 werd alles door een verhuisbedrijf geregeld.

Doordat de school erg klein is, op dit moment 63 leerlingen, wordt er gewerkt in combinatieklassen. Ook worden de klassen soms opgesplitst, waardoor het niet groep 3,4 en 5,6 en 7,8 is, maar juist groep 3,4,5 en groep 6,7,8. “We schuiven dan gewoon de wand open”. Er wordt nog steeds gewerkt met een weekrooster (in begin jaren ’90 geïntroduceerd), zodat iedereen weet wat er die week gedaan moet worden. “De leerlingen zijn erg zelfstandig en de ouderen helpen de jongeren. Dit maakt ook dat onze cito-score over het algemeen boven het landelijk gemiddelde ligt”.

Marly voelt zich erg thuis in Hulten. “Geen poeha”. “Wekelijkse inzet van de ouders kun je in deze tijd niet meer ver-wachten, maar als er iets geregeld moet worden, staan er altijd ouders klaar. In zo’n kleine school ben je erg betrok-ken bij de kinderen en hun families en andersom zijn zij ook betrokken bij de school. Dat maakt helaas ook dat tragische gebeurtenissen ook een grote impact hebben en je altijd bij blijven”.

Inmiddels werkt ze al 38 jaar in Hulten. “Van sommige huidige leerlingen, heb ik ook de vader of moeder nog in de klas gehad”. Als haar gevraagd wordt: “hoe lang moet je nog?” krijg je het antwoord: “moeten? Ik wil nog lang niet stoppen!” Het mooie is met name ook het contact met haar collega’s. We zijn inmiddels een hecht stabiel team dat veel plezier heeft met elkaar en op één lijn zit.

Ze heeft heel veel zin in de reünie. “Ik zeg er de 65ste verjaardag van mijn enige zus voor af, maar ik wil er bij zijn!”

Wat zou er van al haar leerlingen zijn geworden? Wil jij het ook weten en wil je juffrouw Marly nog eens ontmoeten? Kom dan op 25 mei om 14.00 uur naar de reünie in de Gerardus Majella School!

Missieavond 1957

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters di, april 09, 2013 20:22:19

Deze foto is gemaakt in 1957 tijdens de missie-avond van Pater Van Dongen.

Bovenste rij van links naar rechts

1 An Goos

2 Walter van Hoof

3 Harry van Eijk

4 Toos Govers

5 Annie Kluijtmans

6 Rien Schellekens

7 Ida Govers

8 Beb Goos

9 Jan van Beek

Middelste rij van links naar rechts

10 Greet Wouters

11 Hein Thielen

15 Jan de Kort

16 Jo Vlaminks

17 Pierre Schellekens

18 .. Metsaars

12 Riet van Zon

13 Hein Veroude

14 Pater Van Dongen

Onderste rij van links naar rechts

19 ?

20 Coby Heijblom

21 ?

22 Toos van Dongen

23 Marijke Fens

24 Riet van Dongen

25 ?

Deze groep heette toen nog de missievrienden. De Opbrengst was voor Pater Van Dongen. Uit deze groep is in 1962 toneelvereniging Hamato ontstaan.

Ziet u een naam die niet klopt, laat het ons weten!

Herinnert u zich nog……… de kermis

krantenknipsel Geplaatst door Ellen Wouters za, maart 23, 2013 19:52:11

Herinnert u zich nog……… de kermis

Tijdens het feestweekend op 26 mei wordt deze Hultense traditie weer nieuwe leven in geblazen. Weet u nog hoe het vroeger was?

· De kermis duurde maar liefst een heel weekend (zaterdag-zondag)

· Het vond haast altijd plaats in het tweede weekend van juni op het kerkplein natuurlijk.

· De eerste kermis werd georganiseerd in 1978.

· De totale organisatie lag in handen van de Belangenvereniging Hulten.

· Het buitengebeuren werd verzorgd door de verenigingen in Hulten.

· Zo exploiteerde de Visclub de schiettent, visje vangen, touwtje trekken en de kop van jut.

· De Bond van Ouderen regelde het poezenspel, plakdoek en barakken.

· Via Soos The Chump kon men kikkers meppen.

· De Husp verzorgde de Huspbaan en een speelautomaat

· Terwijl de NCB voor het spel hoger/lager zorgde.

· Bij de KVO kon men terecht voor de innerlijke mens, met o.a. het beroemde slaatje.

· Daarnaast waren er natuurlijk de botsauto’s, de draaimolen, holy cranes, een boksbal en een

  snoepkraam.

· Het opruimen op maandag werd verzorgd door de Bond van Ouderen en de KPJ en de KVO.

· Speciaal voor de kinderen kon men een kinderkermispretkaart aanschaffen voor fl. 7,50,

  waarvoor dan 6 spellen en een rondje draaimolen en een drankje en snoepzakje gehaald kon

  worden.

· Daarnaast was er natuurlijk de miniplaybackshow binnen in The Chump.

· Iedereen tot 14 jaar kon hier aan meedoen. Compleet met grime en jury was het een ware

  strijd. De beste drie mochten op zondagmiddag een her optreden uitvoeren in The Chump.

· Vanaf de jaren ’90 is de kermis enigszins in verval geraakt en omgevormd tot de Hultense

  Feesten. Deze waren kleinschaliger, maar niet minder leuk.

Heeft u er al weer zin in?

Kom dan op 26 mei 2013 naar de kermis van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Veel van bovengenoemde spellen herleven weer. In ieder geval zal de kinderkermispretkaart ook weer te koop zijn.

Om 17.00 uur vindt er een ballonnenwedstrijd plaats. Degene wiens ballon uiteindelijk het verste is gekomen, kan een prijsje verwachten.