H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

Doel Belangenvereniging Hulten

Belangenvereniging Hulten bestaat sinds 1938. 

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners en het bevorderen van saamhorigheid in het werkgebied Hulten.

Zij tracht dit te bereiken door:

het verstrekken van informatie aan de inwoners

het voeren van overleg met de gemeente

het organiseren van activiteiten en festiviteiten

het bevorderen van de verkeersveiligheid

alle andere middelen welke aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

Korte geschiedenis van het dorp Hulten

Hulten is de kleinste dorpskern in de gemeente Gilze-Rijen. Oorspronkelijk was Hulten een onafhankelijke heerlijkheid. Aan het eind van de 14e eeuw werd de Heerlijkheid Hulten bij het domein Breda gevoegd. Vanaf dat moment was het dorp verbonden met Gilze.

Dit dorp is zeer oud van oorsprong. De oudste vondst, een asgrauw versierd potje, dateert van de Frankische tijd (400 v. Chr.).

Rond het jaar 1900 had men op een kleine 200 inwoners 8 cafés wat tegenwoordig nog een unicum is. De cafés ontleenden hun bestaansrecht doordat in Hulten een aantal wegen samenkwam. Alleen Café "Stad Parijs" is nog uit deze tijd overgebleven en dit etablissement is tegenwoordig ook een restaurant. Het landelijk gelegen Hulten was vroeger bekend vanwege de processies ter eren van de Heilige Gerardus Majella, beschermheer van zwangere vrouwen maar de belangstelling daarvoor ebde in de jaren zestig weg. Slechts enkelen kwamen nog bidden bij het grote gipsen beeld.

De kerk van Hulten werd op 4 februari 1914 ingezegend door bisschop Petrus Hopmans van Breda en vernoemd naar de heilige Gerardus Majella. Vanaf 1915 werden jaarlijks vanuit Tilburg en Goirlebedevaarten georganiseerd naar de Hultense kerk. De belangstelling voor de bedevaarten nam af in de jaren 1970.

Op 3 september 1944 werd Hulten voor een groot deel verwoest tijdens een bombardement. In 1951 werd de huidige stenen Gerardus Majella kerk ingewijd.

Hulten ligt aan de oude rijksweg (N282) tussen Rijen en Tilburg, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het ligt ook aan de spoorverbinding Breda - Tilburg, en is bekend bij treinspotters.

Hulten is een echt plattelandsdorp. Een van de grootste geitenkaas-producenten van Nederland is ooit in Hulten begonnen met het maken van geitenkaas.

Nog altijd kent het dorp een eigen basisschool, dorpshuis en kerk.

Gemeente Gilze-Rijen telt in totaal 25.648 inwoners, waarvan 329 Hultenenaren.

Meer historie over het dorp Hulten kunt u vinden op www.ontdekgilzerijen.nl en www.heemkringmolenheide.nl.