H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

     Belangenvereniging Hulten

     Hulteneindsestraat 7

     5125 NH Hulten 

Vice-voorzitter:  

Els van Heijst

06-18337552     

Secretaris:                    

Rian van Zon

06-13598586

Bestuurslid:            

Rob Veroude

06-51524780

Penningmeester:     

Miranda Uijens

Bestuurslid:     

Corné van Broekhoven

06-53432620

Bestuurslid: 

Marien Schellekens 

06-10312993

Bestuurslid:                       

Annelie Govers                   

06-11112725                     

Voorzitter

Corné de Vet

06-51486516

Bestuurslid:                       

Johan Gillis                   

06-53419863                   

Bestuurslid:                       

Bas van Hees                 

06-27450684                       

Bankrekening: Rabobank Baarle-Nassau E.O.      

rek.nr. NL 68 RABO 011.66.99.531           

aanmeldformulier lidmaatschap Belangenvereniging Hulten          

Wilt u lid worden van Belangenvereniging Hulten?

Stuur dan onderstaand formulier geheel ingevuld aan info@belangenvereniginghulten.nl


De contributie bedraagt €10,= per jaar (per  gezin), over te maken op rekening NL 68 RABO 011.66.99.531 o.v.v. contributie (+jaar)